Bierzesz fakturę za hotel lub restaurację? Czy wiesz kiedy możesz odliczyć VAT?

/

W Polsce według prawa podatkowego w większości przypadków nie można odliczyć podatku VAT od faktur za noclegi w hotelach i posiłki w restauracjach. Jednak w pewnych szczególnych sytuacjach jest to możliwe i właściciel firmy może postarać się o uwidocznienie wydatków związanych z noclegiem i wyżywieniem w rejestrze zakupu VAT.

Kiedy i jak jest to możliwe?

W poniższym tekście postaramy się nieco przybliżyć ten temat.

Takim szczególnym przypadkiem jest odliczenie podatku od usług tzw. kompleksowych, złożonych. Pamiętajmy jednak że nie odliczymy podatku VAT z faktur za noclegi i restauracje, co jest uwzględnione w art. 88 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku VAT, który mówi : „obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (…) usług noclegowych i gastronomicznych, (…) z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób”, czyli w przypadku takich sytuacji podatek VAT nie może zostać naliczony tak by pomniejszyć podatek należny.

Właściciel firmy może wykazać faktury za noclegi w hotelach lub posiłki w restauracjach w kosztach uzyskania przychodu firmy. Pamiętajmy jednak o prawidłowej klasyfikacji usług, w czym pomoże lektura Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, dostępny dla każdego.

Co oznacza pojęcie usług kompleksowych, o których napisaliśmy już wcześniej?

Jest to sytuacja, gdy usługa hotelowa lub gastronomiczna świadczona przez dana firmę jest związana z inną usługą, np. z organizacja kongresu lub szkolenia, czego nie można oddzielić i w tym przypadku można już odliczyć podatek Vat. Polega to na tym, ze usługa hotelowa i gastronomiczna traktowana jest jedynie jako dodatek do całości usług świadczonych w tym czasie, z które otrzymamy jedną, nierozłączna fakturę. Podamy kilka przykładów praktycznych, dzięki którym ten temat będzie bardziej zrozumiały.

Faktura za hotel

Powiedzmy, że firma X organizuje kilkudniowe szkolenie, a w cenie szkolenia zawarty jest nocleg w hotelu oraz usługi gastronomiczne. Na zakończenie uczestnik szkolenia otrzyma jedną fakturę, która obejmuje całość usług i od tej faktury uczestnik będzie mógł odliczyć podatek VAT.

Innym przykładem jest sytuacja, gdy firma organizująca szkolenie zatrudnia pracownika – szkoleniowca, który musi sobie we własnym zakresie zorganizować hotel i wyżywienie na czas prowadzonego szkolenia. Takie koszty pozwalają również odliczyć podatek VAT pracownikowi. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, należy przestrzegać tego, że zaklasyfikowanie usługi jako świadczenia kompleksowego, musi mieć wystawioną fakturę z odpowiednim Vatem, który pozwoli na odliczenie stawki VAT od głównej kwoty głównej usługi.

Co ważne, pamiętajmy także usługi cateringowe nie podlegają zakazowi odliczenia od podatku, czyli przy wynajęciu firm oferujących usługi cateringowe, koszty z tym związane możemy zaliczyć do wydatków w kwocie netto, a podatek uwidocznić w rejestrze zakupu VAT.

Sporo osób myli także pojęcie usług noclegowych od usługi najmu nieruchomości, a należy pamiętać że w przypadku wynajmu przedsiębiorca ma prawo do pełnego odliczenia podatku.